Απουσίες

Χαϊδάρι, 17/1/2020

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2019-2020

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.

 

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.


Χαϊδάρι, 31/5/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.

 

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.


Χαϊδάρι, 17/1/2019

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2018-2019

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.

 

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.


Χαϊδάρι, 12/6/2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.

 

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.


Χαϊδάρι, 10/1/2018

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2017-18

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.

 

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.


Χαϊδάρι, 6/6/2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΕΑΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.

 

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.


 

Χαϊδάρι, 13/1/2017

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΥΣΙΩΝ ΧΕΙΜΕΡΙΝΟΥ ΕΞΑΜΗΝΟΥ 2016-17

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.

 

Πίεσε εδώ για να κετεβάσεις το PDF αρχείο.


 

 

Document 1

Document 2

Document 3